vastrasicklao.se
Idrottsanläggningar saknas när 6.000 lägenheter tillkommer i Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen.
Fram till 2030 kommer ytterligare 5.000 – 6.000 lägenheter att byggas på Kvarnholmen, Finnverget, Finnboda, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget. Men kommunen har inga planer på nya anläggninga…