vastrasicklao.se
Fast & Furious-premiär i Finnboda
För drygt en vecka sedan syntes en liten flotta med s.k. taxipodar på Finnboda kaj och en massa sportbilar.