vastrasicklao.se
Stockholm stad tar lätt på sommarens ljudstörningar: Fest viktigare än hälsa
Stockholm stad har godkänt ett flertal utomhuskonserter som pågår såväl vardagar efter klockan 22:00 som på helger till klockan 3:00.