vastrasicklao.se
Uppvärmningen av giftberget på Kvarnholmen klar
En cistern med lösningsmedlet perkloretylen läckte i naturområdet Fredriksberg på östra Kvarnholmen på 1960-talet.