vastrasicklao.se
Fridlysta dvärgfladdermöss upptäckta i nyckelbiotopen Trolldalen
I mitten av juni lånade en granne på Kvarnholmen en detektor på fladdermöss och lyssnade med den i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda i Nacka.