vastrasicklao.se
Rapport om hur Stockholm slösar 20 miljarder på utökning av Henriksdals reningsverk
Skador på Henriksdalsringens hus, flytt av förskola, störningar från sprängningar, begränsningar att bygga bostäder nära infarter… Det är bara några konsekvenser av att Stockholmstad håller p…