vastrasicklao.se
28 juni: Stadsvandring i det gamla östra Södermalm
Sjöstadsguiden Inger Johansson leder en guidad vandring genom Åsöberget förbi Hovings malmgård till Barnängen.