vastrasicklao.se
Nacka kommun avslår förslag om ishall i Finnberget
April 2018 föreslog miljöpartiet att bergrummen under Finnberget ska användas som ishall.