vastrasicklao.se
Brådis: Uppmana politiker att rösta mot markanvisningen i Trolldalen 3 juni
3 juni tar Kommunstyrelsen i Nacka upp beslutet att påbörja markförsäljningen av de c:a 25 % av Trolldalen närmast Henriksdalsbacken (25 % tillkommer i en senare etapp). Hör av dig till politikerna…