vastrasicklao.se
3 juni: Vattenbilningen på norra kajen flyttar från etapp 1 till etapp 2
Måndag den 3 juni blir vattenbilningen i etapp 1 på Norra kajen på Kvarnholmen i Nacka klar och flyttar sedan vidare till etapp 2.