vastrasicklao.se
100 svarta fjärilar flyger varje år runt samma träd i Trolldalen
Häromdagen granskade jag de 25 % av nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget som Nacka kommun vill exploatera kanske redan nästa år.