vastrasicklao.se
Bilder & filmer från Henriksdalsringens 50 års jubileum
25 maj firade många nya, gamla och tidigare Henkanbor Henriksdalsringens 50 årsjubileum 🎉 med musik, bildutställning, hoppborg, veteranbilar, tårta 🍰, korvgrillning, tipspromenad och ett tal kritis…