vastrasicklao.se
Nu säljer kommunen hundrastgården på Henriksdalsringen till högstbjudande byggbolag
Nacka kommun har efter att m, l, c, kd, s och v röstade för planprogrammet för Henriksdal för ett år sedan, nu börjat erbjuda mark på Henriksdalsringens innergård, hundrastgården och i nyckelbiotop…