vastrasicklao.se
Miljöpartiet vill att Nacka köper bergrummen i Finnberget
I Finnberget håller sedan 2009 åtta stora bergrum på mer än 200 000 kubikmeter på att saneras.