vastrasicklao.se
Hembygdsföreningen återplanterade Tora Dahls magnolia vid Vilans skola
Söndag, 12 maj kl. 11:00 firar vi författarinnan Tora Dahl vid hennes magnolia mellan Vilans skola och Danvikshem – med en ny magnolia!