vastrasicklao.se
Klottret på Hovings färgkvarn är nu borta
Alla anmälan till Stockholm stad av klottret på resterna efter Hovings färgkvarn på Danviksklippan verkar efter många månader ha lett till att staden har klottersanerat fornminnet.