vastrasicklao.se
Klottret kvar på fornminne på Danviksklippan
Grannar på Danviksklippan och runtom har gång på gång anmält klottret på resterna efter Hovings färgkvarn från 1700-talet till Stockholm stad.