vastrasicklao.se
Vandrande spindel på Finnboda parkväg
Kvarnholmsvägen har sina rondellhundar. Henriksdalsringen sina katter i specialbetong. Finnboda parkväg har däremot en jättespindel i träden.