vastrasicklao.se
Victoria besöker Henriksdals reningsverk
22 mars besöker prinsessan Victoria Henriksdals reningsverk mellan Henriksdalsberget och Henriksdalshamnen.