vastrasicklao.se
Förskolan Storseglet i Henriksdalshamnen ska ersättas
Den provisoriska förskolan Storseglet på Henriksdalsallén 21 i Henriksdalshamnen har kanske snart sett sina sista dagar. 21 mars ska nämligen Södermalms stadsdelsnämnd klubba planerna på att bygga …