vastrasicklao.se
Neddragningar på buss 53 & 71 men bättring på 402 & Sjövägen
Trafikförvaltningen har skickat förslag på ändringar av sträckning och turtäthet på buss 53, buss 71, Sjövägen, buss 402 och nattbuss 93 på remiss till Nacka kommun och Stockholm stad. Bland försla…