vastrasicklao.se
Guidade vandringar på Kvarnholmen
Stockholmsguiderna Eva Harrysson och Eva Palmqvist kommer även i år att hålla i vandringar om historien, människorna och byggnaderna på Kvarnholmen i Nacka samt och visa intressanta platser och uts…