vastrasicklao.se
Bilder från söndagspromenaden i nyckelbiotopen Trolldalen
I år kommer Nacka kommun att presentera detaljplanen för skövlingen av första delen av nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken & Finnboda. Så det kan vara sista lugna …