vastrasicklao.se
24 mars: Öppet hus på Henriksdals reningsverk
Söndagen, 24 mars öppnar Henriksdals reningsverk upp arbetsplatsen för besökare mellan klockan 11.00 och 15.00. Stockholm vatten och avfall erbjuder dig möjligheten att besöka reningsverket och arb…