vastrasicklao.se
160 insektarter i urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen
2017 lät Nacka kommun inventera insekterna i urskogen Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp. ”Hela inventeringsområdet bedöms vara ett landskapsobjekt för arealkrävande arter o…