vastrasicklao.se
Stockholm stad ignorerar klotter på fornminne på Danviksklippan 
Mellan punkthusen på Danviksklippan och Danvikskanalen finns resterna efter Hovings färgkvarn av holländsk typ som byggdes pp Klippan på 1770-talet. Grunderna klottrades ner för någon månad sedan. …