vastrasicklao.se
Grannar har överklagat bygge på Östra Finnbodavägen – kommunen anser att förtätning är viktigare
I september 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Östra Finnbodavägen där ett nytt hus uppförs i trädgården mellan SLG-huset på Finnboda kaj och seniorboendet bakom Danvikshem.…