vastrasicklao.se
Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk försenas med 9 år
En lugnare vardag för grannarna på Henriksdalsringen och Nacka kommuns planer på att bygga stad mellan Kvarnholmsvägen och Henriksdalsringen lär dröja. Stockholm Vatten har nämligen gått ut inmedia…