vastrasicklao.se
2 juni: Natur- & kulturvandring i Trolldalen & Henriksdal
För 12 året i rad är du välkommen till en kostnadsfri natur- och kulturvandring för alla åldrar i hotade Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken – nyckelbiotopen mel…