vastrasicklao.se
Vind- och väderskydd för seniorboendet vid Danvikshem på plats sedan december
I maj 2018 kom Alliansens politiker med ett förslag till Nacka kommun att bygga ett vind- och väderskydd på buss 469:s hållplats intill seniorboendet mellan Danvikshem och Finnboda. Trafikförvaltni…