vastrasicklao.se
Drönare över nyckelbiotopen Trolldalen 
En granne med rysk bakgrund har filmat hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda i Nacka. Jag trodde nästan att det var Nacka kommuns reklamfilm för att …