vastrasicklao.se
Mystisk uppmaning vid ingången till Bageriberget i Saltsjöqvarn
De senaste åren har många mystiska meddelanden dykt upp på staket vid framförallt hotade nyckelbiotopen Trolldan på Henriksdalsberget och hotade rekreationsområdet Skatberget mellan Finnberget och …