vastrasicklao.se
14 & 15 februari: Öppet hus på konstateljén i Henriksborg
Det grå ateljéhuset på Saltsjöqvarns kaj 2 mellan Saltsjöqvarn och Henriksborg i Nacka är aktivt igen i Lucie Rääfs regi. Här kommer det att hållas konstkurser, evenemang och öppet hus 14-15 februa…