vastrasicklao.se
Politiker kräver att Henriksdals reningsverk ska rena läkemedelsrester
Just nu pågår en stor utbyggnad av Henriksdals reningsverk. Ändå kommer reningsverket inte att kunna rena vattnet på läkemedelsrester när projektet avslutas. Maria Antonsson (MP), tillträdande ordf…