vastrasicklao.se
Barn & vuxna njuter av vintriga Trolldalen på Henriksdalsberget
Vintern verkar inte hålla grannar borta från hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Finnboda, Svindersviken och Henriksdalsringen i Nacka. Här klättras det i träden eller leks på isen som har bild…