vastrasicklao.se
23 januari: Diskussion med politiker om Sjöstadens framtid
23 januari, klockan 19:00 bjuder Sjöstadens Hembygdsförening till en diskussion med politikerna i Södermalms stadsdelsförvaltning om Sjöstadens framtid. Mötet hålls i GlashusEtt på Lugnets Allé 39.…