vastrasicklao.se
Nacka kommun tillåter inte bostäder i stenmagasinet på Västra Finnbodavägen
Stenmagasinet på Västra Finnbodavägen 8 användes som linoljelager G. Somelius oljeslageri som anlades i Henriksborg i slutet av 1800-talet. Ett bygglov gavs av Nacka kommun 2016 för ändrad användni…