vastrasicklao.se
Svampfattigt år i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka
Skövlingshotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken & Finnboda i Nacka måste ha påverkats rejält av årets torka. Varken giftiga flygsvampen eller smaskiga kremlor,…