vastrasicklao.se
Nyckelbiotopen Trolldalen återhämtar sig efter branden i maj
Många fokuserade på skogsbranden i Ryssbergen mittemot Kvarnholmen men i slutet av maj brann också 200 kvm ner i nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken i Nac…