vastrasicklao.se
Henriksdals förskola invigde tillfälliga skolpaviljongen
19 september höll Henriksdals förskola på Henriksdalsberget i Nacka en fixarkväll där pedagoger, barn och föräldrar fixade förskolans utemiljö. Samma kväll invigdes paviljongen där förskolan utrymm…