vastrasicklao.se
Valet 2018: Okända affischerade om kommunchef som boven från Lord of the Rings
Kommunalval 2018 | Okända har satt upp A2-affischer runt nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken som visar kommunchefen Mats Gerdau (moderaterna) som boven Sa…