vastrasicklao.se
27 augusti: Sista chansen för synpunkter på att Nacka vill exploatera Ryssbergen
Nacka kommun vill bebygga c:a 25 % av urskogen Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp trots att kommunens egen inventering intygar högsta naturvärden som oåterkalleligt kommer förstör…