vastrasicklao.se
Branden i urskogen Ryssbergen troligtvis anlagt
14 augusti informerades politiker i Nacka kommunstyrelsens arbetsutskott (av polisen?) att juni-bränderna i urskogen Ryssbergen mellan Kvarnholmen, Vikdalen och Finntorp med största sannolikthet va…