vastrasicklao.se
Vi har fått grävligar i Henriksdal!
Det var för runt 10 år sedan som jag såg min första grävling i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget vid kärret längst ut i skogen där ängsull växer. Under sommaren har det kommit in flera…