vastrasicklao.se
Engångsgrill eller fimpar troligen orsaken till branden i Trolldalen
Idag fick jag möjlighet att med egna ögon se var det har brunnit i Trolldalen och hur mycket av naturen som blev aska. Branden härjade i sluttningen mellan grillplatsen och utsiktsplatsen mot Finnb…