vastrasicklao.se
Sätt upp! Affisch för sommarens tre natur- och stadsvandringar
Här kommer en affisch i pdf-format som du kan sätta upp i trapphuset, på anslagstavlor, föreningslokaler och på jobb / skola med sommarens tre natur- och stadsvandringar på Danviksklippan, Saltsjöq…