vastrasicklao.se
Tekniktunnel sprängs i Henriksdalsberget
Boende har just fått information om nästa steg i utökningen av Henriksdals reningsverk efter beslutet att lägga ner Bromma reningsverk.