vastrasicklao.se
15 februari: Föreläsning om hur du når dina träningsmål
Torsdag 15 februari kl. 18:15 håller Danviks Hälsoforums personliga tränare Carlo Taberly och licensierad mentala tränaren Pia Kemppainen en föreläsning om målsättning och hur du kan öka sannolikhe…