vastrasicklao.se
Nacka tar hänsyn till bara 1 av 7 synpunkter på byggplanerna i Henriksdal
15 januari godkände Alliansen (M, Kd, L och C) planprogrammet för Henriksdal med stöd från oppositionen (S, V) medan NL och Mp ville att man tar större hänsyn till inkomna synpunkter. Här kommer en…