vastrasicklao.se
Långa köer till förskolorna i Finnboda och Kvarnholmen
Nacka Värmdö Posten skriver att Finnboda förskola har den längsta kön i kommunen.